Research & Development

Pionier in de reiningingschemie

Bij Caramba streven elke dag 20 wetenschappers en deskundigen in drie onderzoekslaboratoria er naar, u de optimale chemie te kunnen aanbieden. Kijkend naar uw behoeften ontwikkelen ze nieuwe topproducten, die op uw arbeidsprocessen afgestemd zijn. Maar ook lang bewaarde succesrecepturen worden hier regelmatig vernieuwd en onder de loep genomen, om ze nog efficiënter te maken.

Of dit lukt, word met verschillende testmethoden naar actuele wetenschappelijke kennis vastgesteld, alsmede door onafhankelijke instituten getest. Alleen de beste recepturen die grondig getest zijn, vinden hun weg in de productie en in uw onderneming.  Daar laten ze hun kracht zien – met stralende resultaten, kortere gebruikstijden en veilig gebruik. Zo bieden wij u blijvende en economische oplossingen voor uw individuele eisen.

Testmethoden

Vierkogelapparaat (VKA)

Grensbelasting voor smeermiddelen

Met deze procedure conform DIN51350 wordt de smeercapaciteit van een stof onder hoge druk gemeten (VKA-waarde). Het apparaat bestaat uit een roterende kogel, die over 3 vaste kogels roteert.

De testkracht waarmee de roterende kogel op de vaste kogels drukt wordt stapsgewijs verhoogd. Als de smeerfilm scheurt en de kogels door wrijvingswarmte aan elkaar lassen, is de VKW-waarde bereikt. Met name de de speciale smeermiddelen van Caramba laten een piekwaarde zien bij de slijtagepreventie:

  • Caramba hoogwaardig Smeervet met PTFE: 2.400N
  • Caramba hoogwaardige Kettingspray: 1.900N

Zoute nevel-sproeikamer

Zeeklimaat in de testkabine

De zoutsproeibeproeving volgens EN ISO 9227 simuleert een kunstmatig zeeklimaat. Hier worden roestbeschermingsmiddelen op metaaloppervlakken onder extreme corrosiebevorderende omstandigheden getest. In enkele dagen kan op deze manier de voortgang bestudeerd worden, die anders maanden tot jaren duren.

Hierbij worden genormeerde blikken staal in een hoek van 45 ° in de testkamer gepositioneerd en met waterdamp-zoutnevel besproeid. De temperatuur bedraagt constant tropisch 35°C.

Onder laboratoriumomstandigheden wordt precies vastgelegd hoeveel procent van de oppervlakken door corrosie worden aangetast. Daarbij zijn exacte vergelijkingen van verschillende recepturen en middelen mogelijk. Die Multi-oliën en smeermiddelen van Caramba beschermen bijzonder effectief en langdurig tegen roest.

  • Caramba Multiöl Super Plus: 5 % Korrosion nach 14 Stunden

 

Ruitenwisser –testinstallatie

Zichttest

Goede zicht is een stukje verkeerszekerheid. Een ruitenwisser moet daarom betrouwbaar vuil, smeerfilm en rubberslijtage van de wissers verwijderen. Tegelijkertijd moet het de wisserbladen verzorgen en elastisch houden. Daarom test Caramba regelmatig eigen ruitenwisservloeistof parallel met concurrerende producten.

In de genormeerde testinstallatie met koudekamer wordt een voorruit met wisser-en wasinstallatie geïnstalleerd. De wisser is met testvuil geprepareerd – een hardnekkig mengsel van hotwax, siliconen, roet en olie.

Een camera registreert het reinigingsproces vanuit het bestuurdersperspectief, de werking wordt electronisch geanalyseerd. Verder onderzoekt Caramba de lak- en kunststofverdraagzaamheid van de reinigers. Tevens worden de werkstoffen voor de verzorging van de ruitenwissers en nozzles getest.

 

Onze testmethodes op het gebied van waschemie

Temperatuurweerstandstest van producten

Bepaling van het smeltpunt

Voor de bepaling van het smeltpunt worden eerst testmonsters van het product genomen en ingevroren. De tijd, totdat de test ontdooit is, kan in tegenstelling tot helder water vertraagd zijn. Op deze manier wordt de koustabiliteit van de test-producten onderzocht.

Abrasion and Washability test

Schrobtest voor kwaliteitsbepaling van de handmatige voorwas

De Abrasion and Washibility test is een standaardmethode voor de bepaling van de reinigingsprestaties van producten. De test vindt plaats op een tegel met gebruik van standaard-sponzen en met eigen ontworpen Caramba testvuil.

Schuimmeting

Onderzoek naar het schuimend vermogen van producten

Om het schuimend vermogen van producten te bepalen wordt een oplossing van 0,25% tot 1% met een schuimklopper in een maatcylinder geklopt. Hiermee wordt de schuimkolom in cm bepaald.

Bepaling pH-waarde

Bepaling van de pH-Waarde door middel van titratie

Met deze testmethode wordt de pH-waarde van een product bepaald en gecontroleerd. Vervolgens vindt een controle van de buffercapaciteit van de grondstoffen alsmede een kwaliteitscontrole van het productreceptuur plaats. De gemeten waarde geeft de sterkte van de reiniger weer.

Druppelspanningsmeting

Bepaling van de oppervlaktespanning van het reinigingsmedium

Hierbij wordt een luchtbel in het reinigingsmedium gemaakt. De oppervlakte van de luchtbel wordt met de tijd volledig met tensiden verrijkt, die een reductie van de oppervlaktespanning veroorzaken.

Voor het produceren van de luchtbel is bij een totale bevochtiging met tensiden minder kracht nodig, dan wanneer er bijvoorbeeld minder tensiden op het oppervlakte aanwezig zijn. De kracht wordt afhankelijk van de snelheid waarmee de luchtbel gemaakt wordt, opgenomen.

Hiermee kan de snelheid en de bevochtigingsgraad van het systeem bepaald worden.

Analyse druppelafloop

Druppelafloop op een gestandaardiseerde lakoppervlakte

De lakoppervlakte wordt met behulp van een sproei- of dompelmethode met een hydrofoberend product (een chemische drooghulp, wax of impregneermiddel) behandeld. Door de behandeling met het product wordt het lakoppervlak waterafstotend.

Hierdoor wordt de snelheid van de druppelafloop gemeten, alsmede het restvocht als indicator voor een hoger afparelingseffect.

 

Contacthoekmeting

Voor bepaling van de hydrofobie

Bij de contacthoekmeting geldt het volgende principe: hoe hoger de contacthoek, hoe hoger de hydrofobie Hoe hoger de hydrofobie is, des te beter de waterafpareling en hoe droger de auto wordt.

De stabiliteit van de waxen en chemische drooghulpen laten zich met behulp van de dynamische contacthoekmeting meten. Als de waarden op hoog niveau constant blijven, betekent dit, dat regen weinig invloed heeft op de verzegeling.

Vlokkingstest

Voor de bepaling van de kwaliteit van het recyclewater

Goed recyclewater is het alfa en omega van een goede wasstraat Hoe beter het recyclewater, des te stabieler het wasresultaat.

Troebel recyclewater reageert onder omstandigheden op reinigingsmiddelen en verslechtert de performance van de autowas-installatie. Slecht recyclewater kan de totale wasinstallatie bruin laten verkleuren en het uiterlijke aanzicht van de wasstraat verslechteren.

Daarbij komt nog een vieze geur. Helder water heeft deze negatieve eigenschappen niet. Het inzetten van een vlokkingsmiddel (Polyaluminiumzout) is de moeite waard en verhinderd de negatieve effecten.

Voor de ontwikkeling van een goed vlokkingsmiddel wordt een test gedaan met Polyalumiunzout. Het Polyaluminiumzout vormt een stabiele vlok in het recyclewater, die doorgaans naar de bodem zinkt en daarbij zweefstoffen en ongewenst materiaal verwijdert. Kristalhelder water blijft daarna over.

Externe Test Instituten

NSF-Goedkeuringsstempel

Met US-Norm op zeker

Reinigers voor de gastronomie, grootkeuken en de levensmiddelen verwerkende industrie moeten voldoen aan strenge internationale eisen. Eén van de belangrijkste certificeringen wordt uitgereikt door de National Sanitary Foundation (NSF). Het certificaat van de Amerikaanse gezondheidsbescherming organisatie geldt wereldwijd als proefstandaard voor chemische middelen in de gevoelige levensmiddelenindustrie.

Onderzocht worden de chemische en toxicologische veiligheid van de recepturen, maar ook de gebruiksaanwijzingen. Zo moeten toepassingsfouten worden uitgesloten.

PTB-test

Brandtest voor oplosmiddelen

De meeste reinigers op basis van oplosmiddelen bevatten ontvlambare stoffen. Ze moeten daarom acribisch worden getest. Mocht een aerosolbus per ongeluk in de buurt van hete oppervlakken of open vuur neergezet worden, dan mag er geen retourontsteking van de sproeistraal zijn. Ook moet het verder branden van restanten worden uitgesloten.
Wij laten zulke producten – bijvoorbeeld de Caramba Remmenreiniger – door het “Physikalisch-Technischen Bundesanstalt” (PTB) in Braunschweig onderzoeken,

Zij is daarvoor de belangrijkste Duitse instantie. Met het PTB-certificaat wordt een optimale gebruikszekerheid gewaarborgd. Retourontsteking en verder branden is uitgesloten bij onze producten.

Testmethode voor ontvlambaarheid:

  • Het middel wordt op een 825 °C hete metalen staaf gesproeid
  • Daarbij wordt gedocumenteerd of een vlamterugslag naar de aerosol plaatsvindt
  • Aansluitend wordt getest of versprayde resten verder branden
  • De sproeiduur wordt stap voor stap verhoogd
© 2014-2024 Caramba Chemistry | All rights reserved MADE IN GERMANY