Bedrijfsgegevens

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334 – 336
D – 47055 Duisburg

Bedrijfsvertegenwoordiger:
Caramba Verwaltungs GmbH (Complementair)
Directeur:
Dr. Bernd Weyershausen, Dr. Wolfgang Müller

Telephone: +49 (0) 203 7786-0
E-Mail: info@caramba.de

Registratieambt: Amtsgericht Duisburg
Registratienummer: HRA 6779

USt.-ID-Nr.: DE 813264438

Caramba Bremen GmbH
Bergedorfer Straße 6 – 8
D – 28219 Bremen

Directeur:
Dr. Bernd Weyershausen, Dr. Wolfgang Müller

Telephone: +49 (0) 421 389970
E-Mail: info@caramba.de

Registratieambt: Amtsgericht Bremen
Registratienummer: HRB 14387

USt.-ID-Nr.: DE 155117804

WIGO Chemie GmbH
Sandweg 7 – 13
D – 55543 Bad Kreuznach

Directeur:
Dr. Bernd Weyershausen, Dr. Wolfgang Müller

Telephone: + 49 (0) 671 89200-0
E-Mail: info@wigo.de

Registratieambt: Amtsgericht Bad Kreuznach
Registratienummer: HRB 1623

USt.-ID-Nr.: DE 148091705

Vertegenwoordigd door

Caramba Holding GmbH
Bernerstraße 6
D – 74653 Künzelsau

Directeur:
Ingrid Lohse, Oliver Kaminski

Telephone: +49  (0) 203 7786-0
E-Mail: info@caramba-group.com

Registratieambt: Amtsgericht Stuttgart
Registratienummer: HRB 721986

USt.-ID-Nr.: DE 251123878