Bedrijfsgegevens

Dienstverlener volgens § 5 van de Telemediengesetz (TMG):

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334 – 336
D – 47055 Duisburg

Bedrijfsvertegenwoordiger:
Caramba Verwaltungs GmbH (Complementair)
Directeur:
Jörg Hepe

Telefoon: +49 (0) 203 7786-0
E-Mail: info@caramba.de

Registratieambt: Amtsgericht Duisburg
Registratienummer: HRA 6779

BTW-nummer.: DE 813264438

Caramba Bremen GmbH
Bergedorfer Straße 6 – 8
D – 28219 Bremen

Directeur:
Jörg Hepe

Telefoon: +49 (0) 421 389970
E-Mail: info_hb@caramba.de

Registratieambt: Amtsgericht Bremen
Registratienummer: HRB 14387

BTW-nummer.: DE 155117804

WIGO Chemie GmbH
Sandweg 7 – 13
D – 55543 Bad Kreuznach

Directeur:
Jörg Hepe

Telefoon: + 49 (0) 671 89200-0
E-Mail: info@wigo.de

Registratieambt: Amtsgericht Bad Kreuznach
Registratienummer: HRB 1623

BTW-nummer.: DE 148091705

Vertegenwoordigd door

Caramba Holding GmbH
Bernerstraße 6
D – 74653 Künzelsau

CEO:
Reiner Eckhardt

Directeur:
Jörg Hepe

Telefoon: +49  (0) 203 7786-0
E-Mail: info@caramba-group.com

Registratieambt: Amtsgericht Stuttgart
Registratienummer: HRB 721986

BTW-nummer.: DE 251123878

 

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Rundfunkstaatsvertrag (RStV):

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334 – 336
D – 47055 Duisburg

Bedrijfsvertegenwoordiger:
Caramba Verwaltungs GmbH (Complementair)
Directeur:
Jörg Hepe

Telefoon: +49 (0) 203 7786-0
E-Mail: info@caramba.de

Registratieambt: Amtsgericht Duisburg
Registratienummer: HRA 6779

BTW-nummer.: DE 813264438

Disclaimer – wettelijke informatie

§ 1 Waarschuwing met betrekking tot de inhoud
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder van deze website geeft echter geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuws. Bijdragen gemarkeerd met een naam geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Er bestaat geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder uitsluitend door het opvragen van de gratis en vrij toegankelijke inhoud; in dit opzicht ontbreekt de wil van de aanbieder om zich wettelijk te binden.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden geplaatst, controleerde de aanbieder de externe inhoud op mogelijke schendingen van de wet. Op dat moment waren er geen schendingen van de wet zichtbaar. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte sites. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de referentie of link als zijn eigen inhoud aanneemt. Een constante controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. Bij kennis van juridische inbreuken zullen dergelijke externe links echter onmiddellijk worden verwijderd.

§ 3 Auteursrecht en bijkomende auteursrechten
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan door het Duitse auteursrecht en de aanvullende auteurswet vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de betreffende auteursrechthebbende. Dit geldt met name voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd vermenigvuldigen of doorgeven van afzonderlijke inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en wettelijk niet strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.